Η Ανανεώσιμη Ενέργεια αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο και κερδοφόρο βιομηχανικό τομέα στην Ευρώπη.

Ωστόσο, παρά τη σημασία του και τις μεγάλες προσδοκίες για ανάπτυξη, υπάρχει ακόμη έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων. Πολύ συχνά οι υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης αναθέτονται σε νέους εργαζομένους χωρίς ειδική εκπαίδευση.

Το έργο NE(W)AVE στοχεύει στη δημιουργία, τη δοκιμή και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού μοντέλου για τους μελλοντικούς επαγγελματίες στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.

Το έργο προβλέπει πως νέοι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) θα μπορούν να παρακολουθήσουν ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα τους επιτρέπει να αναβαθμίσουν και να εστιάσουν τις δεξιότητές τους στην ανανεώσιμη ενέργεια. Δεξιότητες που δεν θα είναι μόνο θεωρητικές, αλλά πάνω απ’ όλα πρακτικές.

Μέσω αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μία περίοδο κινητικότητας στην Ισπανία και την Ιταλία, ως φιλοξενούμενοι δύο εταιριών.