Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ειδικούς

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας, το Έργο NE(W)AVE στοχεύει στη δημιουργία, τη δοκιμή και την υλοποίηση ενός περιεκτικού εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος για ειδικούς που επιθυμούν να αναβαθμίσουν/προσαρμόσουν τις δεξιότητές τους και να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους στον κλάδο.

Οι δεξιότητες που θα αναπτυχθούν μέσω της εκπαίδευσης δε θα είναι μόνο θεωρητικές, αλλά πρωτίστως πρακτικές.

Μέσω του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια δράση κινητικότητας στην Ισπανία και την Ιταλία, σε δύο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.

Εάν επιθυμείς να δοκιμάσεις να γίνεις ειδικός στον τομέα της πράσινης ενέργειας και να συμμετάσχεις στη διαδικτυακή εκπαίδευση, παρακαλώ συμπλήρωσε το παρακάτω.


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.