Έρευνα για τις δεξιότητες που απαιτούνται στα σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια επαγγέλματα

Αυτή η συνολική έκθεση είναι το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας για τις δεξιότητες που απαιτούνται για τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την ανανεώσιμη ενέργεια, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του NE(W)AVE: reNEWable e-Vet learning.

Μέσω αυτής της συγκριτικής έρευνας, το Έργο επιδιώκει να προσφέρει μία γενική ιδέα της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και στη διαδικασία προσαρμογής των απαραίτητων δεξιοτήτων στις χώρες εταίρους.

Επιπλέον, η έρευνα αναδεικνύει τις αναντιστοιχίες μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτούν οι θέσεις εργασίας και των εκπαιδευτικών ευκαιριών στον κλάδο της ανανεώσιμης ενέργειας των χωρών αυτών.

Για τους εταίρους του NE(W)AVE, τα αποτελέσματα της έρευνας αποτέλεσαν τη βάση για το περιεχόμενο του Open Online Course που θα αναπτυχθεί και θα προσφερθεί στους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ, με στόχο την αναβάθμιση και τη μετατροπή των υφιστάμενων «πράσινων» δεξιοτήτων τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κλάδου.

Download: ENELESITDE DK

Brochure

ENITELDKDEES

Video Tutorials

Αυτά τα εκπαιδευτικά βίντεο δημιουργήθηκαν από την St.H και την Heliotec, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας. Προσφέρουν πρακτικές πληροφορίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κεκλιμένες οροφές, καθώς και για τη βιομάζα και τους θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες.  Ο στόχος των εν λόγω βίντεο είναι η παροχή γνώσης σε εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν ή/και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στον κλάδο.

Open Online Course

Ένα διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης για ειδικούς
Ένα περιεκτικό μοντέλο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μελλοντικούς επαγγελματίες στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, για όσους επιθυμούν να αναβαθμίσουν/προσαρμόσουν τις δεξιότητές τους και να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους στον κλάδο