Forskning på færdigheder, der er nødvendige for job relateret til vedvarende energi

Denne samlede rapport er det endelige resultat af forskningen om færdigheder, der er nødvendige for job relateret til vedvarende energi, der gennemføres inden for rammerne af projektet NE (W) AVE: reNEWable e-Vet learning.

Gennem denne komparative forskning sigter projektet på at give et overblik over situationen inden for vedvarende energi og processen med en passende tilpasning af uddannede færdigheder i projektpartnerlandene. Desuden giver denne forskning et klart billede af de manglende færdigheder mellem jobkrav og læringstilbud inden for disse landes vedvarende energisektorer.

For NE (W) AVE-projektkonsortiet fungerede forskningsresultaterne som grundlag for indholdet, som vil blive inkluderet i Open Online Course (OOC), der skal udvikles og leveres til erhvervsuddannede elever med det formål at opgradere og konvertere eksisterende “grønne” kompetencer i henhold til kravene fra vedvarende energisektoren.

Download: ENELESITDE DK