Projekt

NE(W)AVE’s projekt har til formål at skabe, afprøve og implementere en omfattende læringsmodel for fremtidens fagfolk inden for vedvarende energi.

Upgrading skills

Projektet forudsætter, at unge kvalificerede håndværkere eller ved at blive færdig uddannet kan følge et online kursus, der giver dem mulighed for at opdatere og rette deres færdigheder mod vedvarende energi. Færdigheder, der ikke kun vil være teoretiske men frem for alt praktiske.

Generelle formål med projektet

At øge kendskabet til erhvervsuddannelsessektoren i partnerlande, der er dedikeret til vedvarende energi

At forbedre elevernes tekniske færdigheder

At åbne et nyt potentielt marked for unge i besiddelse af mere traditionelle færdigheder som elektrikere, rørlæggere og installatører

At styrke VET- undervisernes færdigheder

At undersøge, hvilke fagpersoners profiler virksomheder i sektoren ønsker.

At øge unges evne til at konkurrere på et konkurrencepræget marked

At fremme innovative undervisningsmetoder

At fremme mobilitet inden for almen og- erhvervsuddannelser, og viden i Europa.

En analyse af manglerne i hvert land

for at undersøge de eksisterende uddannelsesmuligheder vil undervisere og virksomheder, der arbejder inden for sektoren, blive interviewet for at skitsere sektorens reelle behov, både hvad angår tematisk indhold og virkelige behov hos virksomheder.

Et nyt online kursus

baseret på analysens resultater og baseret på en gennemprøvet læringsmodel.

i

Et e-toolkit

til undervisere, dedikeret til online træning og styring af europæisk mobilitet

Best practices

samles under projektet vil blive stillet til rådighed for alle institutioner, virksomheder og offentlige myndigheder for at styrke sektorpolitikker inden for vedvarende energi i Europa.

News

NE(W)AVE: Meeting the Demand for Skills in Renewable Energy

In an age where renewable energies represent a growing and profitable industrial sector in Europe, it has become important to have a clear overview on the skills needed for jobs related to this field. In this regard, NE(W)AVE project aims to create, test...

NE(W)AVE: enhance your skills in the renewable sector

Renewable Energies is a growing and profitable industrial sector in Europe. Despite its importance and great expectations of continuing growth, there is a lack of skilled personnel: very often installation and maintenance services are in the hands of young...

 

 

 

 

 

 

Contact usThis site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.