Forskning på færdigheder, der er nødvendige for job relateret til vedvarende energi

Denne samlede rapport er det endelige resultat af forskningen om færdigheder, der er nødvendige for job relateret til vedvarende energi, der gennemføres inden for rammerne af projektet NE (W) AVE: reNEWable e-Vet learning.

Gennem denne komparative forskning sigter projektet på at give et overblik over situationen inden for vedvarende energi og processen med en passende tilpasning af uddannede færdigheder i projektpartnerlandene. Desuden giver denne forskning et klart billede af de manglende færdigheder mellem jobkrav og læringstilbud inden for disse landes vedvarende energisektorer.

For NE (W) AVE-projektkonsortiet fungerede forskningsresultaterne som grundlag for indholdet, som vil blive inkluderet i Open Online Course (OOC), der skal udvikles og leveres til erhvervsuddannede elever med det formål at opgradere og konvertere eksisterende “grønne” kompetencer i henhold til kravene fra vedvarende energisektoren.

Download: ENELESITDE DK

Brochure

ENITELDKDEES

Video Tutorials

Disse tutorial videoer blev lavet af, St.H og Heliotec, virksomheder, der arbejder med vedvarende energi. Gennem disse videoer leveres praktiske oplysninger om installation af solcellepaneler, fotovoltaisk systeminstallation på skråt tag, biomasse og solfangere. Formålet med disse video tutorials er at give praktiske kendskab til de studerende, der ønsker at erhverve / opdatere deres færdigheder på dette område.

Open Online Course

En omfattende e-læringsmodel for fremtidens fagfolk inden for vedvarende energi, der ønsker at opgradere / konvertere deres kompetencer og til at kvalificere sig igen på dette område.