Forskning på færdigheder, der er nødvendige for job relateret til vedvarende energi

Denne samlede rapport er det endelige resultat af forskningen om færdigheder, der er nødvendige for job relateret til vedvarende energi, der gennemføres inden for rammerne af projektet NE (W) AVE: reNEWable e-Vet learning.

Gennem denne komparative forskning sigter projektet på at give et overblik over situationen inden for vedvarende energi og processen med en passende tilpasning af uddannede færdigheder i projektpartnerlandene. Desuden giver denne forskning et klart billede af de manglende færdigheder mellem jobkrav og læringstilbud inden for disse landes vedvarende energisektorer.

For NE (W) AVE-projektkonsortiet fungerede forskningsresultaterne som grundlag for indholdet, som vil blive inkluderet i Open Online Course (OOC), der skal udvikles og leveres til erhvervsuddannede elever med det formål at opgradere og konvertere eksisterende “grønne” kompetencer i henhold til kravene fra vedvarende energisektoren.

Download: ENELESITDE DK

Et e-værktøj til lærere og undervisere

NE (W) AVE-projektet støtter løbende faglig udvikling af erhvervsuddannelseslærere, vejledere og mentorer gennem erhvervelse af nye eller forbedrede kompetencer med hensyn til undervisning / læringsmetoder, vejledning og interkulturelle færdigheder. Med dette mål vil projektet udvikle et E-Toolkit, et online værktøj, der vil være baseret på helt nye træningsmaterialer, der vil hjælpe VET-undervisere modernisere og diversificere deres uddannelsesmæssige tilbud relateret til vedvarende energisektoren.

Dette vil være et vigtigt redskab til erhvervsuddannere, der fremmer metoden og indholdet, der udvikles af projektet i stor skala og ved hjælp af forskellige værktøjer (videoer, interaktive ressourcer osv.) Til udvikling. Det forventes, at VET-trænerne ved hjælp af dette værktøj vil øge bevidstheden om kompetenceopgraderingsmetoderne inden for erhvervsuddannelse, øge deres interesse i at bruge e-learning-tilgang og mobilitetsmuligheder for VET-lærere. Som retningslinjer er deres overførselspotentiale virkelig højt, hvilket sikrer en høj multiplikatoreffekt.

NE (W) AVE E-toolkit vil være tilgængelig gratis og det vil være en fritstående åben træningsressource.

Download: ENELESITDE DK

Minikursus i mobilitetsstyring for mentorer

Gennem dette minikurs introduceres underviserne på erhvervsuddannelsesinstitutionerne til organiseringen af internationale placeringer for deres egne elever hos udenlandske virksomheder samt øge deres opmærksomhed om metoder til opgradering af kompetencer i erhvervsuddannelsen og øge deres interesse for at bruge e-læringsmetoder i mobilitetsmuligheder for deres elever. Samtidig kan virksomhedsmentorer gennem denne vejledning lære at være vært for studerende i deres egne virksomheder og gøre deres mobilitetsoplevelse til en værdifuld lærings- og arbejdserfaring.

Download: ENELESITDE DK

Bedste praksis

Alle de bedste metoder, der er samlet under NE (W) AVE-projektet, vil blive stillet til rådighed som politiske anbefalinger til alle beslutningstagere og interessenter inden for erhvervsuddannelse og vedvarende energi, som f.eks. Institutioner, virksomheder og offentlige myndigheder for at styrke sektorspecifikke politikker inden for vedvarende energi i Europa. Disse anbefalinger for et emne som vedvarende energi, der er af stor interesse fra tværs overblik, fremmer et tæt og konkret samarbejde mellem forskellige interessenter, der kan udveksle god praksis, hvilket er afgørende for at udvikle fælles strategier og uddannelsesvejledning.

Formålet med NE (W) AVE-projektet skal gennemføres tværnationalt, hvilket repræsenterer en af ​​de “uddannelsesmæssige indgreb, der fokuserer på at udvikle interkulturelle kompetencer blandt unge og lærere” for at få “følelsesmæssige perceptioner og interaktioner” (“Uddannelsespolitikker og praksis at fremme tolerance, respekt for mangfoldighed og samfundsansvar hos børn og unge i EU “, NESET II-rapport, Luxembourg: Publikationer, EU, 2016). Det er afgørende at inddrage beslutningstagere og interessenter i at diskutere vigtige spørgsmål og definere fælles politikker.

Download: ENELESITDE DK

Brochure

ENITELDKDEES

Video Tutorials

Disse tutorial videoer blev lavet af, St.H og Heliotec, virksomheder, der arbejder med vedvarende energi. Gennem disse videoer leveres praktiske oplysninger om installation af solcellepaneler, fotovoltaisk systeminstallation på skråt tag, biomasse og solfangere. Formålet med disse video tutorials er at give praktiske kendskab til de studerende, der ønsker at erhverve / opdatere deres færdigheder på dette område.

Open Online Course

En omfattende e-læringsmodel for fremtidens fagfolk inden for vedvarende energi, der ønsker at opgradere / konvertere deres kompetencer og til at kvalificere sig igen på dette område.