Forskning på færdigheder, der er nødvendige for job relateret til vedvarende energi

Denne samlede rapport er det endelige resultat af forskningen om færdigheder, der er nødvendige for job relateret til vedvarende energi, udført i projektrammen NE(W)AVE: reNEWable e-Vet learning.

Gennem denne komparative forskning sigter projektet på at give et overblik over situationen i sektoren for vedvarende energi og processen med en passende tilpasning af uddannede færdigheder i EU projektpartnerlande. Desuden giver denne forskning et klart overblik over manglende færdigheder mellem jobkrav og læringstilbud inden for vedvarende energisektorer i disse lande.

For NE (W) AVE-projektkonsortiet fungerede forskningsresultaterne som grundlag for indholdet som vil blive inkluderet i Open Online Course (OOC), der skal udvikles og leveres til erhvervsuddannelse elever med det formål at opgradere og konvertere eksisterende “grønne” kompetencer i henhold til krav fra vedvarende energisektoren.

Download: ENELESITDE