Privacy Policy

Πολιτική Απορρήτου βάσει του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679

Ποιος συλλέγει τα δεδομένα σας

Το CESIE, οργανισμός που εδρεύει στο Παλέρμο, στη via Roma, 94, (ΑΦΜ 9771570829), είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των δεδομένων σας, σε συμμόρφωση προς το Άρθρο 13 του Κανονισμού της ΕΕ  2016/679 (GDPR). Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ο οργανισμός μας είναι νομικά υποχρεωμένος να επεξεργάζεται τα δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει βάσει του ανωτέρω Κανονισμού.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας θα πραγματοποιηθεί νομίμως και δικαίως, υπό τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Κανονισμού της ΕΕ  2016/679.

Περισσότερες πληροφορίες ενδέχεται να προσφερθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Ο οργανισμός μας δε διαθέτει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Κανονισμού της ΕΕ  2016/679, «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι  κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν

λόγω φυσικού προσώπου, «επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η

διαγραφή ή η καταστροφή.

Συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που μας παρέχετε βάσει των επιδιώξεων της νομικής σας σχέσης με τον οργανισμό μας.

 • Προσωπικές πληροφορίες:όνομα και επίθετο φυσικών προσώπων, στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, πόλη, περιφέρεια, αριθμός τηλεφώνου, email,
 • Δεδομένα επαγγελματιών/οργανισμών/επιχειρήσεων: πληροφορίες σχετικά με επιχειρήσεις, ονόματα, οικονομικές διευθύνσεις, και άλλα προσδιοριστικά στοιχεία (αριθμός τηλεφώνου και φαξ, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου).

 

Επιπροσθέτως, όλα τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή και τη συμμετοχή σας στην εκπαίδευση ή την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Έργου, ή που προκύπτουν από τη συμμετοχή σας στο μάθημα ή τη χρήση του διαδικτυακού περιβάλλοντος μάθησης.

Ακόμη, μπορεί να συλλέγουμε δεδομένα κατά την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας, μέσω των cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών, καθώς και όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail, κοινωνικών δικτύων, ή παρόμοιων τεχνολογιών.

Ακόμη και αν αυτού του είδους τα δεδομένα δε συλλέγονται με στόχο τη συσχέτισή τους με φυσικά πρόσωπα, τα ηλεκτρονικά στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν και να συνδυαστούν από τρίτους, για τη δημιουργία προσωπικών προφίλ. Τα εν λόγω ηλεκτρονικά στοιχεία μπορεί να είναι η διεύθυνση IP, το είδος του περιηγητή και των plug-ins, το είδος της συσκευής (π.χ. υπολογιστής, λάπτοπ, tablet, κινητό τηλέφωνο, κλπ.), το λειτουργικό, η τοπική ώρα και ζώνη ώρας. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Υπό τη ρητή συγκατάθεσή σας, θα αξιοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τους εξής λόγους:

 1. τη διαχείριση των ισχυουσών και μελλοντικών νομικών σχέσεων,
 2. τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω νομικές σχέσεις,
 3. τη διαχείριση της οργάνωσης των ισχυουσών και μελλοντικών νομικών σχέσεων,
 4. τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους φορολογικούς κανονισμούς,
 5. την προστασία συμβατικών δικαιωμάτων,
 6. τη διενέργεια στατιστικής ανάλυσης,
 7. την προώθηση, τη συλλογή πόρων και την ενημέρωση που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους οργανισμούς μας, μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς.

Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλέγονται και θα υπόκεινται σε επεξεργασία ώστε να διασφαλίζεται πως αποκομίζετε το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από τα αποτελέσματα και τις υπηρεσίες του έργου NE(W)AVE, όπως:

 1. Δυνατότητα εγγραφής και συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του NE(W)AVE,
 2. Παρακολούθηση της συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα NE(W)AVE καθώς και της απόδοσης του εκπαιδευόμενου.

Επιπλέον, κατά τη χρήση της ανοιχτής, διαδικτυακής μας πλατφόρμας:

 1. Ανάλυση της χρήσης καθώς και βελτιστοποίηση και διασφάλιση της απόδοσης της ιστοσελίδας μας,
 2. Παροχή ενός περιβάλλοντος Σύνδεσης, όπου μόνο εσείς έχετε πρόσβαση στο προφίλ σας,
 3. Παρακολούθηση της χρήσης της πλατφόρμας, της ολοκλήρωσης των ασκήσεων, της συμμετοχής σας στα workshops και των αποτελεσμάτων των τεστ, όπως επίσης και της συνεισφοράς σας στο φόρουμ. Όλα τα παραπάνω με στόχο να σας προσφέρουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο να συμμετάσχετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πως επεξεργαζόμαστε «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως απαγορεύεται η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων (προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική καταγωγή ή εθνικότητα, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν μοναδικώς φυσικά πρόσωπα, δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή προσανατολισμό φυσικών προσώπων).

Παρέκκλιση από την ανωτέρω απαγόρευση μπορεί να επιτραπεί όταν η επεξεργασία γίνεται βάσει νόμιμων δραστηριοτήτων με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας από οργανισμό, ένωση ή άλλο μη κερδοσκοπικό φορέα με πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό σκοπό, και υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία σχετίζεται αποκλειστικά με τα μέλη ή τα πρώην μέλη του φορέα ή με άτομα με τα οποία έχουν συχνή επαφή σχετικά με τους σκοπούς τους, καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται εκτός του φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των παρόχων των δεδομένων.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο πάροχος των δεδομένων θα πρέπει να συμφωνεί με την επεξεργασία τους.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα – τα οποία έχουν συλλεχθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5 και 6 – όσο χρειαστεί για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες του οργανισμού μας και το πολύ για 10 (δέκα χρόνια). Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν όταν δεν τα χρειαζόμαστε πια.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για διαχειριστικούς και οικονομικούς λόγους θα διατηρούνται έως και 10 χρόνια, σύμφωνα με τους σχετικούς νομικούς κανονισμούς.

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα – που έχουν συλλεχθεί βάσει της παραγράφου 7 – έως και δέκα χρόνια.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας όποια στιγμή επιθυμείτε.

Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η λήψη της συγκατάθεσή σας για λόγους που σχετίζονται με τις παραγράφους 1 – 6 είναι απαραίτητη για της συμμόρφωσή προς τις νομικές υποχρεώσεις και την νομοθεσία της ΕΕ. Η άρνησή σας να παρέχετε προσωπικά δεδομένα δε θα επιτρέψει στον οργανισμό μας να σας προσφέρει τις υπηρεσίες του. Θα σας αποστείλουμε προωθητικά μηνύματα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7, μέσω  e-mail ή ταχυδρομικώς. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε το δικαίωμά σας και να σταματήσετε να λαμβάνετε τέτοια μηνύματα ή να επιλέξετε άλλο τρόπο επικοινωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 7, παρ. 3 του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που περιγράφονται στη παράγραφο 7 είναι εθελοντική.

Η άρνηση της παροχής προσωπικών δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς δε θα μας επιτρέψει να κάνουμε τα εξής: αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες μας μέσω email ή ταχυδρομικώς.

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Θα επεξεργαστούμε και θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους προαναφερόμενους λόγους, χρησιμοποιώντας ψηφιακές και αναλογικές συσκευές και βάσεις δεδομένων, διασφαλίζοντας τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, που εγγυώνται τη συνεχή εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων επεξεργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679. Μόνο τα υποκείμενα που έχουν αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα από το διαχειριστή ή τον υπεύθυνο επεξεργασίας μπορούν να επεξεργαστούν τα εν λόγω δεδομένα. Τα δεδομένα μπορεί να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται από τρίτους (π.χ. κέντρα δεδομένων ή εταιρείες). Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να ορίζονται ως υπεύθυνοι επεξεργασίας και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους νομικούς κανονισμούς και τις συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν βάσει των ισχυουσών νομικών σχέσεων.

Κοινωνικά δίκτυα

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα. Οι όροι των υπηρεσιών και της Πολιτικής Απορρήτου που εφαρμόζεται δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες τους. Το CESIE δεν μπορεί να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που διαμοιράζονται σε δημόσια φόρουμ ή συνομιλίες, καθιστώντας τον πάροχο των δεδομένων υπεύθυνο για τέτοιου είδους επικοινωνία.

Cookies

Όπως προσδιορίζεται στον κανονισμό n°229 της 8ης Μαΐου 2014, της Ιταλικής Αρχής για την Προστασία των Δεδομένων, υπάρχουν δύο κατηγορίες cookies:

Τα technical cookies

Αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για «τη μετάδοση επικοινωνίας σε ένα ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας, ή στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την παροχή μιας υπηρεσίας από την επιχείρηση, η οποία επικοινωνία έχει ρητώς απαιτηθεί από το συμβαλλόμενο μέρος ή το χρήση, με στόχο την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας». Δεν χρησιμοποιούνται για απώτερους στόχους και συνήθως εγκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή της ιστοσελίδας (τα επονομαζόμενα «proprietary” ή “editorial” cookies). Μπορούν να διαχωριστούν σε browsing ή session cookies, τα οποία εγγυώνται τη φυσιολογική πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας (καθιστώντας το δυνατό, για παράδειγμα, να πραγματοποιήσει κανείς αγορές ή να ταυτοποιηθεί για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές της ιστοσελίδας), σε analytics cookies που εξομοιώνονται με τα technical cookies και χρησιμοποιούνται απευθείας από το διαχειριστή της ιστοσελίδας για τη συλλογή πληροφοριών, μέσω μιας (ανώνυμης) φόρμας, σχετικών με τον αριθμό των χρηστών και τον τρόπο που επισκέπτονται την ιστοσελίδα, και τέλος σε functional cookies που επιτρέπουν στο χρήστη να περιηγείται βάσει επιλεγμένων κριτηρίων (για παράδειγμα, τη γλώσσα ή τα προϊόντα προς αγορά) με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση πως οι χρήστες έχουν ενημερωθεί όπως προβλέπεται από το Άρθρο 13 του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679.

Δεν απαιτείται η λήψη συγκατάθεσης για αυτού του είδους τα cookies.

Τα profiling cookies

Αυτά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ των χρηστών την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων βάσει των προτιμήσεων τους, όπως αυτές καταγράφονται κατά την περιήγησή τους. Εξαιτίας της παρεμβατικότητάς τους στην προσωπική σφαίρα των χρηστών, οι Ευρωπαϊκοί και Ιταλικοί κανονισμοί απαιτούν την επαρκή ενημέρωση των χρηστών σχετικά τη χρήση των cookies, καθώς και τη λήψη της συγκατάθεσής τους. Μία διαδικτυακή σελίδα, όπως μία  online εφημερίδα, που περιλαμβάνει πληθώρα περιεχομένου μπορεί να εγκαταστήσει τέτοια cookies. Συνεπώς, τα συστήματα περιήγησης επιτρέπουν και υποστηρίζουν τέτοιες τεχνολογίες. Στόχος των cookies είναι η καταγραφή και η παρακολούθηση της εμπειρίας των χρηστών καθώς περιηγούνται στις διαφορετικές σελίδες, ώστε να αναγνωρίζουν τους χρήστες και τις προτιμήσεις τους όταν επιστρέφουν στην ιστοσελίδα και να τους παρέχουν σχετικές πληροφορίες διαφήμισης. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην εμπειρία περιήγησης του χρήστη.

Ανταλλαγή δεδομένων με τρίτους

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχουν συλλεχθεί βάσει των παραγράφων 1-7, μπορεί να προωθηθούν σε τρίτους προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση σας με τον οργανισμό μας, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Μέρη στα οποία μπορεί να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία είναι:

 • υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δικαστικές αρχές, φορείς, επαγγελματίες, δημόσιες αρχές και άλλες οντότητες που πραγματοποιούν διοικητικό, λογιστικό και διαχειριστικό έργο που σχετίζεται με τις συνήθεις δραστηριότητές μας (νομικές δεσμεύσεις),
 • τράπεζες, οικονομικά ιδρύματα, επαγγελματίες, συμβούλους στους οποίους η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του συμβολαίου που έχουμε μαζί σας (συμβατικές δεσμεύσεις).

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν έχουμε νομική υποχρέωση να το κάνουμε, διαφορετικά τα δεδομένα σας δεν θα προωθηθούν σε τρίτους.

Διεθνής και Ευρωπαϊκή ανταλλαγή δεδομένων

Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο εντός της Ιταλίας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε βάσει του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή, όπως ορίζεται στο Άρθρο 7, παρ. 3, και στα Άρθρα 15 και επόμενα, του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679:

 1. δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα,
 2. δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων,
 3. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 4. δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
 5. δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,
 6. δικαίωμα υποβολής παραπόνου στην Ιταλική Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντάς μας e-mail στο press.office@cesie.org  ή επιστολή προς το CESIE, via Roma, 94 – 90133 – Palermo, Italy. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο: +39 0916164224; fax: +39 0915640816.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μπορούν να προστεθούν κατά τη συλλογή των δεδομένων.